Biuro Doradztwa Gospodarczego NAVIGATOR Sp. z o.o.

Profesjonalne doradztwo gospodarcze

  • generujemy idee rewitalizacji terenów poprzemysłowych i przygotowujemy założenia projektowe nowych przedsięwzięć gospodarczych
  • tworzymy, i/lub korygujemy istniejące, strategie gospodarcze
  • przygotowujemy analizy dokumentów programowych, strategicznych, planistycznych, finansowych i prawnych
  • projektujemy dokumentację transakcyjną
  • projektujemy przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia gospodarcze